Produkty

Informacja

Tagi

Brak tagów

Regulamin sklepu

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep-planetstudio.pl prowadzony przez Katarzynę Tomaszewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Tomaszewska Studio, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Poznaniu, Os. Armii Krajowej 102, 61-381 Poznań, NIP 7792160325, REGON 301226168, adres poczty elektronicznej: biuro@planetstudio.pl, nr telefonu (061) 6-222-860, nr telefonu kom. 501-518-503; dział handlowy: (061) 6-222-861, dział graficzny: (061) 6-222-862.

 2. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do konsumentów jak i do przedsiębiorców.

 3. Definicje:

 • Klient – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej kupująca Produkt oferowany do sprzedaży lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem lit b);

 • Konsument - osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Konto - strona w Sklepie Internetowym, na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;

 • Produkty - rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem;

 • Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

 • Sklep Internetowy - serwis i sklep internetowy prowadzony przez Katarzynę Tomaszewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Tomaszewska Studio, działający pod adresem www.sklep-planetstudio.pl;

 • Umowa – umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Katarzyna Tomaszewska Studio, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron).  

 • Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);

 • Planet Studio - Katarzyna Tomaszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Tomaszewska Studio, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Poznaniu, Os. Armii Krajowej 102, 61-381 Poznań, NIP 7792160325, REGON 301226168, adres poczty elektronicznej: biuro@planetstudio.pl, nr telefonu (061) 6-222-860, nr telefonu kom. 501-518-503; dział handlowy: (061) 6-222-861, dział graficzny: (061) 6-222-862;

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 2. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość Planet Studio umożliwia nabywanie Produktów znajdujących się w ofercie Planet Studio oraz udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w ofercie Planet Studio.

 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.

 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:

 1. zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,

 2. minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.

 1. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie strony internetowej www.sklep-planetstudio.pl.

 2. Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej. 

 3. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie Planet Studio. Administratorem danych jest Planet Studio. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

§ 2.

Warunki zawierania Umowy

 1. Planet Studio prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 2. Produkty oferowane przez Planet Studio są to rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 3. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym. 

 4. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Planet Studio na zasadach opisanych poniżej.  

 5. Ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w koszyku zamówienia w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu.

 6. Planet Studio zastrzega możliwość udzielenia rabatu od Ceny Produktu. Wysokość udzielonego rabatu jest ustalana indywidualnie dla każdego Klienta z osobna i zależy wyłącznie od Planet Studio. Klient nie posiada roszczenia o udzielenie rabatu.

 7. Zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym składa się z czterech głównych etapów: (1)  wybranie produktów, ich paramterów, (2) złożenie zamówienia, (3) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, (4) wybór sposobu dostawy, (5) wybór formy płatności.

 8. Wybranie Produktów i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

 9. Kolory i wykończenia Produktów prezentowanych w ofercie Sklepu Internetowego mogą nieznacznie różnić się od wyglądu artykułu w rzeczywistości. Może wynikać to ze stosowanych technik fotograficznych, zastosowania innych technologii przez producenta lub ustawień parametrów monitora.

 10. W przypadku użycia pliku graficznego przekazanego przez Klienta dla wykonania Produktu, Planet Studio nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą jakość Produktu. Planet Studio poinformuje Klienta o możliwych wadach Produktu wynikające z nieodpowiednich parametrów pliku graficznego przekazanego przez Klienta.

 11. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 12. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 13. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o możliwym sposobie jego realizacji. Brak podjęcia decyzji w terminie dwóch dni powoduje, że zamówienie nie będzie realizowane.

 14. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”) lub przelewem na wskazany rachunek bankowy, także za pośrednictwem systemów rozliczeniowych Dotpay.pl, Pay Pal.

 15. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.

 16. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.

 17. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą klienta Sklepu Internetowego dzwoniąc w godzinach 8:00 – 16:00 na wskazany numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora): (061) 6-222-860, nr telefonu kom. 501-518-503; lub komunikując się poprzez adres e-mail Planet Studio: biuro@planetstudio.pl.

 18. Planet Studio może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

 19. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

§ 3.

Dostawa i Czas Realizacji

 1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 4 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu. 

 3. W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 4. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.

 5. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta przesyłką kurierską. Możliwy jest także odbiór osobisty pod adresem: ul. Komornicka 127, Wiry (pow. poznański, Gm. Komorniki) w godz. 8:00 16:00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem soboty, niedzieli i świąt.

 6. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.

 7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem Internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.

 8. Planet Studio nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

§ 4.

Postanowienia dotyczące Konsumentów

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

 

Prawo odstąpienia od Umowy

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do, w której przedmiotem świadczenia przez Planet Studio jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych.

§ 5

Rękojmia i gwarancja

 1. Planet Studio jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Planet Studio odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

 3. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Sklepu Internetowego lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.

 4. Planet Studio zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

 5. Warunki  gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

§ 6

Pozostałe postanowienia

 1. Planet Studio zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu  poprzez mechanizm udostępniony przez Planet Studio lub przesłać swoje oświadczenie na adres Planet Studio. Planet Studio z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.

 2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 3. W sprawach, gdy Klient nie jest Konsumentem stosuje się odpowiednio niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi i gwarancji.